วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พนัสนิคม – 200601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พนัสนิคม

ภาษาไทย : ต. พนัสนิคม  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Phanat Nikhom ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200601

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.450

ลองติจูด : 101.180

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.450,101.180,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/