วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พนอม – 480305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พนอม

ภาษาไทย : ต. พนอม  อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม

English : Phanom ,Tha Uthen, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480305

รหัส อำเภอ : 4803

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.697

ลองติจูด : 104.393

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.697,104.393,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/