วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. พญาแมน – 530709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. พญาแมน

ภาษาไทย : ต. พญาแมน  อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์

English : Phaya Maen ,Phichai, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530709

รหัส อำเภอ : 5307

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.187

ลองติจูด : 100.016

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.187,100.016,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/