วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฝายแก้ว – 551407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฝายแก้ว

ภาษาไทย : ต. ฝายแก้ว  อ. ภูเพียง จ. น่าน

English : Fai Kaeo ,Phu Phiang, Nan

รหัส ตำบล : 551407

รหัส อำเภอ : 5514

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.803

ลองติจูด : 100.933

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.803,100.933,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/