วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฝายหลวง – 530804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฝายหลวง

ภาษาไทย : ต. ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

English : Fai Luang ,Laplae, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530804

รหัส อำเภอ : 5308

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.651

ลองติจูด : 99.997

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.651,99.997,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/