วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฝางคำ – 342505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฝางคำ

ภาษาไทย : ต. ฝางคำ  อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

English : Fang Kham ,Sirindhorn, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342505

รหัส อำเภอ : 3425

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.134

ลองติจูด : 105.364

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.134,105.364,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/