วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฝั่งแดง – 390206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฝั่งแดง

ภาษาไทย : ต. ฝั่งแดง  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Fang Daeng ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390206

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.221

ลองติจูด : 102.223

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.221,102.223,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/