วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผไทรินทร์ – 311011

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผไทรินทร์

ภาษาไทย : ต. ผไทรินทร์  อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

English : Phathai Rin ,Lam Plai Mat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311011

รหัส อำเภอ : 3110

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.917

ลองติจูด : 102.777

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.917,102.777,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/