วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผือฮี – 350604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผือฮี

ภาษาไทย : ต. ผือฮี  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

English : Phue Hi ,Maha Chana Chai, Yasothon

รหัส ตำบล : 350604

รหัส อำเภอ : 3506

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.450

ลองติจูด : 104.270

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.450,104.270,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/