วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผึ้งรวง – 191303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผึ้งรวง

ภาษาไทย : ต. ผึ้งรวง  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี

English : Phueng Ruang ,Chaloem Phra Kiet, Saraburi

รหัส ตำบล : 191303

รหัส อำเภอ : 1913

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.607

ลองติจูด : 100.931

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.607,100.931,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/