วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาเสวย – 461306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาเสวย

ภาษาไทย : ต. ผาเสวย  อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

English : Pha Sawoei ,Somdet, Kalasin

รหัส ตำบล : 461306

รหัส อำเภอ : 4613

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.797

ลองติจูด : 103.863

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.797,103.863,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/