วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาอินทร์แปลง – 421302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาอินทร์แปลง

ภาษาไทย : ต. ผาอินทร์แปลง  อ. เอราวัณ จ. เลย

English : Pha In Plaeng ,Erawan, Loei

รหัส ตำบล : 421302

รหัส อำเภอ : 4213

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.303

ลองติจูด : 101.962

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.303,101.962,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/