วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาสุก – 411004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาสุก

ภาษาไทย : ต. ผาสุก  อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

English : Pha Suk ,Wang Sam Mo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411004

รหัส อำเภอ : 4110

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.134

ลองติจูด : 103.537

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.134,103.537,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/