วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาสุก – 410413

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาสุก

ภาษาไทย : ต. ผาสุก  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Pha Suk ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410413

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.169

ลองติจูด : 102.940

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.169,102.940,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/