วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาสามยอด – 421303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาสามยอด

ภาษาไทย : ต. ผาสามยอด  อ. เอราวัณ จ. เลย

English : Pha Sam Yot ,Erawan, Loei

รหัส ตำบล : 421303

รหัส อำเภอ : 4213

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.228

ลองติจูด : 102.066

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.228,102.066,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/