วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาบิ้ง – 420910

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาบิ้ง

ภาษาไทย : ต. ผาบิ้ง  อ. วังสะพุง จ. เลย

English : Pha Bing ,Wang Saphung, Loei

รหัส ตำบล : 420910

รหัส อำเภอ : 4209

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.193

ลองติจูด : 101.773

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.193,101.773,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/