วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผาน้อย – 420906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผาน้อย

ภาษาไทย : ต. ผาน้อย  อ. วังสะพุง จ. เลย

English : Pha Noi ,Wang Saphung, Loei

รหัส ตำบล : 420906

รหัส อำเภอ : 4209

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.351

ลองติจูด : 101.831

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.351,101.831,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/