วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผักไหม – 331204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผักไหม

ภาษาไทย : ต. ผักไหม  อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ

English : Phak Mai ,Huai Thap Than, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331204

รหัส อำเภอ : 3312

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.947

ลองติจูด : 104.013

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.947,104.013,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/