วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผักไหม – 320915

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผักไหม

ภาษาไทย : ต. ผักไหม  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Phak Mai ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320915

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.848

ลองติจูด : 103.830

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.848,103.830,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/