วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผักแพว – 330314

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผักแพว

ภาษาไทย : ต. ผักแพว  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Phak Phaeo ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330314

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.034

ลองติจูด : 104.537

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.034,104.537,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/