วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ผักปัง – 361001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ผักปัง

ภาษาไทย : ต. ผักปัง  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Phak Pang ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361001

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.357

ลองติจูด : 102.136

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.357,102.136,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/