วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าไร่ – 270606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าไร่

ภาษาไทย : ต. ป่าไร่  อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

English : Pa Rai ,Aranyaprathet, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270606

รหัส อำเภอ : 2706

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.745

ลองติจูด : 102.585

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.745,102.585,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/