วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าไผ่ – 501412

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าไผ่

ภาษาไทย : ต. ป่าไผ่  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

English : Pa Phai ,San Sai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501412

รหัส อำเภอ : 5014

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.907

ลองติจูด : 99.051

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.907,99.051,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/