วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าโมง – 340721

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าโมง

ภาษาไทย : ต. ป่าโมง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Pa Mong ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340721

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.961

ลองติจูด : 104.976

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.961,104.976,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/