วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าแป๋ – 500609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าแป๋

ภาษาไทย : ต. ป่าแป๋  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : Pa Pae ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500609

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.179

ลองติจูด : 98.671

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.179,98.671,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/