วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าแดด – 500110

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าแดด

ภาษาไทย : ต. ป่าแดด  อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

English : Pa Daet ,Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500110

รหัส อำเภอ : 5001

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.742

ลองติจูด : 98.978

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.742,98.978,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/