วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าหุ่ง – 570508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าหุ่ง

ภาษาไทย : ต. ป่าหุ่ง  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Pa Hung ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570508

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.495

ลองติจูด : 99.648

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.495,99.648,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/