วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าสัก – 570802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าสัก

ภาษาไทย : ต. ป่าสัก  อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

English : Pa Sak ,Chiang Saen, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570802

รหัส อำเภอ : 5708

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.280

ลองติจูด : 100.003

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.280,100.003,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/