วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าสัก – 560802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าสัก

ภาษาไทย : ต. ป่าสัก  อ. ภูซาง จ. พะเยา

English : Pa Sak ,Phu Sang, Phayao

รหัส ตำบล : 560802

รหัส อำเภอ : 5608

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.622

ลองติจูด : 100.370

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.622,100.370,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/