วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่ายุบใน – 210403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่ายุบใน

ภาษาไทย : ต. ป่ายุบใน  อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

English : Pa Yup Nai ,Wang Chan, Rayong

รหัส ตำบล : 210403

รหัส อำเภอ : 2104

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 13.005

ลองติจูด : 101.479

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.005,101.479,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/