วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่ามะนาว – 400205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่ามะนาว

ภาษาไทย : ต. ป่ามะนาว  อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

English : Pa Manao ,Ban Fang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400205

รหัส อำเภอ : 4002

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.367

ลองติจูด : 102.573

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.367,102.573,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/