วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าพลู – 510302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าพลู

ภาษาไทย : ต. ป่าพลู  อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

English : Pa Phlu ,Ban Hong, Lamphun

รหัส ตำบล : 510302

รหัส อำเภอ : 5103

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.211

ลองติจูด : 98.867

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.211,98.867,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/