วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าป้อง – 500504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าป้อง

ภาษาไทย : ต. ป่าป้อง  อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

English : Pa Pong ,Doi Saket, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500504

รหัส อำเภอ : 5005

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.850

ลองติจูด : 99.160

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.850,99.160,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/