วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าปอ – 401013

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าปอ

ภาษาไทย : ต. ป่าปอ  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Pa Po ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401013

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.919

ลองติจูด : 102.777

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.919,102.777,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/