วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าตึง – 570708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าตึง

ภาษาไทย : ต. ป่าตึง  อ. แม่จัน จ. เชียงราย

English : Pa Tueng ,Mae Chan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570708

รหัส อำเภอ : 5707

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.134

ลองติจูด : 99.770

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.134,99.770,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/