วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าซาง – 560507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าซาง

ภาษาไทย : ต. ป่าซาง  อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

English : Pa Sang ,Dok Khamtai, Phayao

รหัส ตำบล : 560507

รหัส อำเภอ : 5605

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.284

ลองติจูด : 100.084

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.284,100.084,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/