วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าชัน – 311503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าชัน

ภาษาไทย : ต. ป่าชัน  อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์

English : Pa Chan ,Phlapphla Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311503

รหัส อำเภอ : 3115

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.717

ลองติจูด : 103.241

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.717,103.241,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/