วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่างิ้ว – 571104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่างิ้ว

ภาษาไทย : ต. ป่างิ้ว  อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

English : Pa Ngio ,Wiang Pa Pao, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 571104

รหัส อำเภอ : 5711

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.252

ลองติจูด : 99.441

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.252,99.441,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/