วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ป่าขะ – 260308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ป่าขะ

ภาษาไทย : ต. ป่าขะ  อ. บ้านนา จ. นครนายก

English : Pa Kha ,Ban Na, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260308

รหัส อำเภอ : 2603

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.297

ลองติจูด : 101.065

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.297,101.065,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/