วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปิงโค้ง – 500406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปิงโค้ง

ภาษาไทย : ต. ปิงโค้ง  อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

English : Ping Khong ,Chiang Dao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500406

รหัส อำเภอ : 5004

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.507

ลองติจูด : 99.066

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.507,99.066,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/