วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปิงหลวง – 551004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปิงหลวง

ภาษาไทย : ต. ปิงหลวง  อ. นาหมื่น จ. น่าน

English : Ping Luang ,Na Muen, Nan

รหัส ตำบล : 551004

รหัส อำเภอ : 5510

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.115

ลองติจูด : 100.486

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.115,100.486,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/