วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปาฝา – 451702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปาฝา

ภาษาไทย : ต. ปาฝา  อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด

English : Pa Fa ,Changhan, Roi Et

รหัส ตำบล : 451702

รหัส อำเภอ : 4517

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.140

ลองติจูด : 103.637

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.140,103.637,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/