วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปางหินฝน – 500307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปางหินฝน

ภาษาไทย : ต. ปางหินฝน  อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

English : Pang Hin Fon ,Mae Chaem, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500307

รหัส อำเภอ : 5003

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.451

ลองติจูด : 98.136

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.451,98.136,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/