วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปางกู่ – 390310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปางกู่

ภาษาไทย : ต. ปางกู่  อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

English : Pang Ku ,Non Sang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390310

รหัส อำเภอ : 3903

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.003

ลองติจูด : 102.593

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.003,102.593,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/