วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปากน้ำแหลมสิงห์ – 220601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปากน้ำแหลมสิงห์

ภาษาไทย : ต. ปากน้ำแหลมสิงห์  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Pak Nam Laem Sing ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220601

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.452

ลองติจูด : 102.122

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.452,102.122,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/