วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปากน้ำกระแส – 210313

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปากน้ำกระแส

ภาษาไทย : ต. ปากน้ำกระแส  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Pak Nam Krasae ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210313

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.717

ลองติจูด : 101.709

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.717,101.709,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/