วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปากตม – 420305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปากตม

ภาษาไทย : ต. ปากตม  อ. เชียงคาน จ. เลย

English : Pak Tom ,Chiang Khan, Loei

รหัส ตำบล : 420305

รหัส อำเภอ : 4203

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.768

ลองติจูด : 101.554

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.768,101.554,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/