วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปากช่อง – 302101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปากช่อง

ภาษาไทย : ต. ปากช่อง  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

English : Pak Chong ,Pak Chong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302101

รหัส อำเภอ : 3021

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.722

ลองติจูด : 101.363

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.722,101.363,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/