วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปากกาง – 540305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปากกาง

ภาษาไทย : ต. ปากกาง  อ. ลอง จ. แพร่

English : Pak Kang ,Long, Phrae

รหัส ตำบล : 540305

รหัส อำเภอ : 5403

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.042

ลองติจูด : 99.811

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.042,99.811,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/