วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ปัถวี – 220503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ปัถวี

ภาษาไทย : ต. ปัถวี  อ. มะขาม จ. จันทบุรี

English : Patthawi ,Makham, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220503

รหัส อำเภอ : 2205

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.743

ลองติจูด : 102.272

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.743,102.272,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/